SOCIALT ANSVAR


Hos IXP Data har vi en klar politik vedrørende sociale og miljømæssige ansvar.
Vi vægter medarbejderforhold højt og har en selvfølgelighed i respekten for menneskerettigheder.

Samtidig værner vi om vores miljø og klima og iværksætter løbende initiativer for at reducere vores miljø- og klimamæssige påvirkning. Vi stræber fx altid efter at benytte refurbed it-udstyr. Ved at genbruge en pc, der allerede er produceret kan der spares enorme ressourcer.

Vores forretningsmodel er naturligvis baseret på ordentlighed, hvor vi ikke tolererer korruption og bestikkelse.

Hos IXP Data er det meget naturligt for os, bl.a. at støtte velgørende og humanitære organisationer.

Vi anvender en sorteringsplan for alt vores affald, således at vi sender den størst mulige mængde til genanvendelse, og samtidig reducerer mængden af papirspild samt belastningen af miljøet mest muligt.

Vi har ligeledes en klar prioritet om at reducere ressourceforbruget i alle dele af vores virksomhed, vi benytter bl.a. genanvendte computer. Vi har specielt fokus på at reducere vores forbrug af fossile brændstoffer og vores CO2 udslip.

IXP Data betaler selvfølgelig fuld selskabsskat i Danmark.

Virksomhedsforum for socialt ansvar

Forældrefonden – Alene med børn

Danske Hospitalsklovne

Folkekirkens Nødhjælp

Kræftens Bekæmpelse

Læger uden Grænser

IXP Data har valgt at støtte humanitært arbejde i hele verden, og tilbyder derfor alle velgørende non-profit organisationer en meget reduceret pris på EasyInstall licenser.

Kontakt venligst Christina Liljegreen på telefon 56 27 54 02 eller e-mail cl@ixpdata.dk