EASYINSTALL ONLINE WINDOWS APPLICATIONS UPDATER


Proaktiv Opdatering højner sikkerheden og forhindrer udnyttelse, ransomware og andre trusler.

Fri for alt besværet med at holde øje med opdateret applikationer, oprette og vedligeholde distributions pakker.

Med EasyInstall 3. part applications online updater, kan mere end 5.000 Windows applikationer altid nemt og automatisk holdes opdateret.

At holde 3. parts applikationer opdateret er kritisk af flere årsager, især set ud fra et funktionelt og sikkerhedsperspektiv.

Her er nogle af hovedårsagerne:

Lukning af sikkerhedshuller: Softwareudviklere udsender regelmæssigt opdateringer, som retter kendte sikkerhedssårbarheder. Når en sårbarhed er kendt af offentligheden, bliver det et mål for hackere, da de kan udnytte denne sårbarhed til at kompromittere systemer, der kører den pågældende software.

Forbedret beskyttelse: Nyere versioner af software kan have forbedrede sikkerhedsfunktioner eller protokoller, som giver bedre beskyttelse mod trusler.

Nye funktioner: Opdateringer kan indeholde nye funktioner, som forbedrer brugeroplevelsen eller udvider applikationens kapaciteter.

Performanceforbedringer: Nye opdateringer kan indeholde kodeoptimeringer, der gør softwaren hurtigere eller mere effektiv.

Bugrettelser: Alle software har fejl, og opdateringer retter ofte kendte fejl, som kan forhindre softwaren i at fungere korrekt.

Operativsystemopdateringer: Når operativsystemer opdateres, kan det være nødvendigt at opdatere 3. parts applikationer for at sikre, at de fortsat fungerer problemfrit.

Integration med andre software: Opdaterede applikationer kan tilbyde bedre integration med andre værktøjer eller platforme, som din organisation måtte bruge.

For virksomheder og organisationer i bestemte sektorer kan det være juridisk eller regulatorisk påkrævet at holde software opdateret for at overholde bestemte standarder eller reguleringer.

Producenter kan ophøre med at støtte ældre versioner af software. Dette betyder, at hvis du støder på et problem, kan det være sværere at finde hjælp eller ressourcer til at løse det.

Nyere versioner vil sandsynligvis have bedre og mere opdateret dokumentation, tutorials og community support.

Tredjepartssoftware er software, der er udviklet af en virksomhed eller enkeltperson andet end den oprindelige softwareproducent, der bruger eller distribuerer softwaren.

Det betyder, at softwaren ikke er en del af det oprindelige operativsystem eller program og er installeret som en separat applikation.

Virksomhedernes risiko for at blive hacket er steget voldsomt over de seneste år.

Hackernes interesse for særligt mindre virksomheder er steget gevaldigt – og man skal ifølge SMVdanmark huske på, at hvis noget har værdi for virksomheden, har det også værdi for en hacker.

Alle brancher kan blive ramt.

Danske virksomheder er særligt sårbare, fordi Danmark er det land i EU, hvor flest mindre virksomheder har digitaliseret deres arbejdsgange.

Den høje digitaliseringsgrad blandt virksomhederne åbner for flere indgange, som hackerne kan benytte, hvis ikke man beskytter sig tilstrækkeligt.

Konklusion:

At negligere opdateringer af 3. parts applikationer kan udsætte organisationer for unødige risici, kompromittere systemets integritet og funktion og kan endda føre til dyre indgreb for at afhjælpe sikkerhedsbrud eller systemnedbrud. Det er derfor afgørende altid at være opmærksom på og implementere relevante softwareopdateringer.

Online Windows Application Updater en standard feature i EasyInstall.