VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER


Priser
Alle prisangivelser er eksklusiv moms og eventuelle andre afgifter.

Betaling
Prisen er et engangsbeløb, som dækker det købte antal licenser til computer agenter som det foreligger på købstidspunktet.
Se også under punktet Garanti, samt detaljer i licensbetingelserne for programmet.

Betalingsform
Der kan betales på følgende måder:

• Bankoverførsel til Jyske Bank, reg. nr. 5035, kontonr. 12 58 236 (husk ordre- eller fakturanr.)
IBAN: DK2950350001258236 / SWIFT/BIC: JYBADKKK

• PayPal til paypal@ixpdata.com (husk ordre- eller fakturanr.)

Statens og Kommunernes Indkøbs Service
IXP Data er ikke optaget som leverandør på nogle af de eksisterende SKI-aftaler på IT-området.
IXP Data har mulighed for at indgå som underleverandør til godkendt SKI leverandør.

Levering
Licenser leveres pr. e-mail. Dette er for at spare forsendelsesomkostningerne og for at sikre hurtig levering.

Gratislicenser
Man henter selv demo programmet og en 30-dages evalueringslicens på vores hjemmeside.

Fortrydelsesret
Der ydes fortrydelsesret iht. forbrugeraftalelovens bestemmelser vedr. fjernsalg, idet det skal bemærkes, at der gælder særlige regler ved salg af softwarelicenser jf. nedenstående.

Softwarelicenser
IXP Datas købeprogrammer sælges på shareware-basis, dvs. programmerne kan downloades og afprøves gratis før de evt. bestilles / købes.

IXP Data opfordrer til, at man benytter sig af denne mulighed for at sikre sig, at programmet fungerer i det aktuelle miljø, og i øvrigt lever op til behov og forventninger.

Når licensnøgler, der fungerer som elektronisk forsegling af sharewaren, er fremsendt pr. e-mail, oplyst pr. telefon eller ligende, kan købet ikke fortrydes.

Se punktet Levering vedr. forsendelse/udlevering af registreringsoplysninger.

Software vedligeholdelses aftaler
Vedligeholdelse tilkøbes for 2 år i forbindelse med køb af licenser og sikre fri/gratis adgang til opdateringer og opgraderinger af EasyInstall.

Software vedligeholdelsesaftale købes samtidigt med EasyInstall evighedslicenser. Yderligere software vedligeholdelsesaftale tilkøbes sammen med tilkøb af yderligere EasyInstall licenser. Løbetiden på en tilkøbte software vedligeholdelsesaftale er afhængig af den oprindelige vedligeholdelsesaftale, dog aldrig mindre end 12 mdr.

Når vedligeholdelse på de først købte licenser skal fornys, synkroniseres alle vedligeholdelsesaftaler således, at de får en samlet udløbsdato.

En særskilt og detaljeret faktura fremsendes inden udløb.

Supplerende ydelser
For supplerende ydelser såsom konsulentbistand o.l. gælder, at køb af ydelsen kan fortrydes inden 14 dage
– medmindre at anvendelse / levering af ydelsen er påbegyndt.

Garanti
IXP Data kan ikke garantere, at programmet er uden fejl, at det fungerer korrekt i enhver hardware- og softwarekonfiguration, eller at det i øvrigt lever op til bestemte forventninger. IXP Data kan heller ikke påtage sig at dække evt. tab eller udgifter, en bruger måtte have som følge af fejl i programmet. Man bør afprøve softwaren med vores gratis demo licens før registrering og eventuelt køb.

Man skal være opmærksom på, at ændringer i hardware- eller softwarekonfiguration på din computer kan betyde, at et program ikke længere fungerer korrekt. Man bør altid have sikkerhedskopier af data, for at minimere eventuelle tab af data.

Support / Hotline
Support / Hotline eller andre former for hjælp indgår ikke i programprisen.
Man har mulighed for at tilkøbe forskellige supportydelser i form af opstartshjælp, hotline, undervisning, konsulentbistand mv. fra IXP Data eller vores partnere.

Reference
IXP Data må anvende kunden som reference. Dette omfatter følgende:
• IXP Data må offentliggøre samarbejdet med kunden.
Dette f.eks. via nyhedsbrev, hjemmesider, annoncer, og i pressens trykte / elektroniske medier.
• Vært for referencebesøg er efter forudgående aftale.

Politik om personlige oplysninger
Når du registrerer software og / eller handler via vores hjemmeside, skal du give nogle personlige oplysninger:
navn, adresse, e-mail adresse samt evt. telefonnummer.
Personoplysningerne registreres hos IXP Data og opbevares højst 12 måneder efter brug.

Personoplysningerne registreres med det formål at kunne levere varen til dig, behandle evt. reklamationer,
sikre overholdelse af vores ophavsrettigheder samt af hensyn til vores regnskab.

Oplysningerne videregives ikke til tredjepart.

Oplysningerne opbevares eller transmitteres ikke krypteret.

Som registreret hos IXP Data har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter den danske person datalov og henvendelse i forbindelse med de registerede oplysninger, rettes direkte til IXP Data via e-mail: info@ixpdata.dk

Fortrolighed
Materiale til og fra kundens elektroniske postkasse er personligt og fortroligt. IXP Data er ikke berettiget til at læse eller på anden måde videregive nogen form for information til tredjemand omkring aktiviteter i relation til kunden, med mindre dette kræves af myndigheder eller domstole med gyldig lovhjemmel.

Immaterielle rettigheder
IXP Data bevarer alle rettigheder til software, know-how, opfindelser, innovationer og lignende, som udvikles eller anvendes af IXP Data i forbindelse med de aftalte leverancer

Forbehold
Vi tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.