SOCIAL ANSVAR


Da vi hos IXP Data har en klar politik vedrørende social ansvarlighed, er det også meget naturligt for os, at støtte velgørende og humanitære organisationer.

Vi anvender en sorteringsplan for alt vores affald, således at vi sender den størst mulige mængde til genanvendelse, og samtidig reducerer mængden af papirspild samt belastningen af miljøet mest muligt.

Vi har ligeledes en klar prioritet om at reducere ressourceforbruget i alle dele af vores virksomhed. Vi har specielt fokus på at reducere vores forbrug af fossile brændstoffer og vores CO2 udslip.

IXP Data betaler selvfølgelig fuld selskabsskat i Danmark.

Virksomhedsforum for socialt ansvar

Forældrefonden – Alene med børn

Danske Hospitalsklovne

Folkekirkens Nødhjælp

Kræftens Bekæmpelse

Læger uden Grænser

IXP Data har valgt at støtte humanitært arbejde i hele verden, og tilbyder derfor alle velgørende organisationer gratis EasyInstall licenser.

Kontakt venligst Christina Liljegreen på telefon 56 27 54 02 eller e-mail cl@ixpdata.dk